Fajčiari majú vyššie riziko infekcie COVID-19

Ako účinkuje Tabex?


Ako účinkuje Tabex?

Tabex je liek proti fajčeniu. Majte na pamäti, že nejde o žiadny liek, je to však úplne prírodný produkt vyrobený z rastlinného extraktu. Dá sa kúpiť bez lekárskeho predpisu. Celosvetový záujem v posledných rokoch vzrástol vďaka jeho účinnosti.

Tabex má komplexný účinok na patogenetické mechanizmy závislosti od nikotínu:

  • Alkaloid cytizín je silným antagonistom nikotínových receptorov.
  • Cytizín má širšie terapeutické rozmedzie ako nikotín, vďaka čomu je jeho profil účinku bezpečnejší.
  • Cytizín zmierňuje depresívne príznaky spojené s ukončením intoxikácie nikotínom.
  • V porovnaní s nikotínom má oveľa slabší účinok na periférny nervový systém a krvný tlak

Vo vnútri vášho mozgu

Cytizín je agonista cholinoreceptorov z vegetatívnych ganglií a patrí do skupiny gangliostimulačných liekov. Excituje nikotínovo veľmi citlivé cholinoreceptory postsynaptických membrán vo vegetatívnych gangliách, chromafínové bunky v molekulárnej časti nadhrudnej žľazy a sinokarotidovú reflexogénnu oblasť, čo vedie k excitácii dýchacieho centra, hlavne v celom rozsahu reflexov, simulácii uvoľňovania adrenalínu miechová strana nadzemných žliaz a zvýšenie krvného tlaku. Po absorpcii z gastrointestinálneho traktu hrá cytisín úlohu látky nahrádzajúcej fajčenie, ktorá znižuje periódu interakcie medzi fajčením a zodpovedajúcimi receptormi. To následne vedie k postupnému znižovaniu a zastaveniu fajčenia a k závislosti na nikotíne na tele. Mnoho vedcov potvrdzuje v rôznych farmakologických experimentoch súvislosť medzi liečivými vlastnosťami cytizínu a tabaku, ako ich opísali Dale a Laidlaw, a podporujú ho aj závery, ktoré sú silnejšie ako ganglion stimulujúce ako ako ganglioblokové Zachowsky, Anichkov, Dobrev a Paskov, Daleva atď. .mocnejší ako ganglion stimulujúci ako ako ganglioblokujúci výrazne účinnejší ako ganglion stimulujúci ako ako ganglioblokujúci sprostredkovateľ. Porovnateľné účinky týchto dvoch liekov sa dosiahli v experimentoch na fajčenie a cytisín je oveľa kvantitatívnejší ako kvalitatívny. Porovnateľné účinky týchto dvoch liečiv sa dosiahli pri pokusoch na potkanoch a mačkách alebo na ileu morčiat a bránici potkanov, pričom dávky cytizínu boli 1/4 až 2/3 od fajčenia. Systém, Cytizín má slabší nervový systém, Cytizín má slabší vplyv v porovnaní s nervovým systémom.

Čítaj viac

Ako používať Tabex Klinické štúdie na Tabexe O strome Laburnum

Už nečakaj

Neboli by ste na tejto stránke, ak by ste nemali chuť žiť v nefajčenom prostredí.

Objednajte si svoj Tabex ešte dnes!